Wykonywanie projektów wykonawczych i budowlanych

Dział Projektowy zajmuje się przygotowaniem dokumentacji technicznej wykorzystywanej podczas procesu budowy sieci optycznych oraz podczas instalacji sprzętu telekomunikacyjnego. Zatrudniamy certyfikowanych specjalistów realizujących zlecenia firm Nokia, Huawei, TP Teltech i Lucatel w zakresie tworzenia projektów budowlanych i wykonawczych sieci optycznych.

Wykonujemy również projekty z zakresu instalacji systemów teletransmisyjnych oraz obwodów zasilania elektrycznego.