„PZT – INWESTEL” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cedrowej 33 informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została sekcja dla Akcjonariuszy.

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
DATA TYTUŁ POBIERZ
21-06-2023 Zgodnie z Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki „PZT-Inwestel” S.A. z dnia 14 czerwca 2023 r. w dniu 25 lipca 2023 r. nastąpi wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2022 w wysokości 10,00 zł. za akcję.
24-05-2023 Zarząd Spółki „ PZT-lnwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 14 czerwca 2023 r., godz. 12.00,
w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33.
15-07-2022 Zgodnie z Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki „PZT-Inwestel” S.A. z dnia 08 czerwca 2022 r. w dniu 20 lipca 2022 r. nastąpi wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2021 w wysokości 15,00 zł. za akcję.
27-05-2022 Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej określa Kodeks Spółek Handlowych: Art.406 § 1: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia

19-05-2022 Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy
16-05-2022 Zarząd Spółki „PZT-lnwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 8 czerwca 2022 r., godz.12°0, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33.
Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021
10-06-2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
06-05-2021 Informacja o utworzeniu Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy Spółki przez Dom Maklerski Q Securitiies S.A.
 
Elektroniczny Rejestr Akcjonariuszy – wniosek
 
 
Elektroniczny Rejestr Akcjonariuszy – regulamin
 
26-11-2020 Przesunięcie terminu dematerializacji akcji

 

Archiwum ogłoszeń dla akcjonariuszy