Kontakt

„PZT – INWESTEL” S.A.

ul. Cedrowa 33
04-533 Warszawa

tel. +48 22 327 62 00
e-mail: info@inwestel.com.pl

Zarząd i Dyrekcja

Prezes Zarządu: Roman Bankiewicz

Dyrektor Operacyjny: Tomasz Walicki

Dyrektor Finansowo-Administracyjny: Anna Sarnowska

Ochrona danych osobowych: info@inwestel.com.pl

Zgłaszanie naruszeń Kodeksu Etyki: etyka@inwestel.com.pl