Wykonywanie projektów wykonawczych i budowlanych

Dział Projektowy zajmuje się przygotowaniem dokumentacji technicznej wykorzystywanej podczas procesu budowy sieci FTTH oraz podczas instalacji sprzętu telekomunikacyjnego. Zatrudniamy certyfikowanych specjalistów realizujących zlecenia firm Huawei i TP Teltech w zakresie tworzenia projektów budowlanych i wykonawczych sieci FTTH. Wykonujemy również projekty z zakresu instalacji systemów teletransmisyjnych oraz obwodów zasilania elektrycznego. W szczególności dynamiczny rozwój sieci FTTH oraz realizacja projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) spowodowały duży przyrost zamówień oraz potrzebę zatrudnienia znacznej liczby projektantów.

Wykonujemy również projekty z zakresu instalacji systemów teletransmisyjnych oraz obwodów zasilania elektrycznego. W szczególności dynamiczny rozwój sieci FTTH oraz realizacja projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) spowodowały duży przyrost zamówień oraz potrzebę zatrudnienia znacznej liczby projektantów.