Dokumenty firmy

Wnętrze siedziby firmy„PZT - INWESTEL” Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 02.07.1992 roku pod nr Dział B nr 33048, a następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  04.03.2003 roku  pod numerem 0000153301. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa, a jej czas działalności jest nieograniczony.

Przedmiotem działania Spółki  zgodnie ze statutem jest :

 • projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne
 • działalność instalacyjna, budowlano-montażowa, remontowa
 • usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne
 • realizacja inwestycji telekomunikacyjnych
 • wykonywanie instalacji elektrycznych
 • świadczenie usług serwisowych
 • prowadzenie działalności rachunkowo-księgowej
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 PLN.
Władzami  „PZT - INWESTEL” S.A. są : Walne  Zgromadzenie, Rada  Nadzorcza i Zarząd.
Firma cyklicznie publikuje sprawozdania finansowe, w maju 2009 roku otrzymala Certyfikat "Przejrzysta Firma".

Certyfikat Przejrzysta FirmaDokumenty do pobrania:

Certyfikaty i nagrody

Główni klienci

 • Alcatel-Lucent Grupa NOKIA
 • THALES Polska
 • Ericsson Polska
 • HUAWEI
 • TP TelTech
 • Wavenet
 • DIGICOS-ERPOL