Najważniejsze fakty z działalności PZT – INWESTEL S.A.

ANTENY AW 1992 roku w trakcie restrukturyzacji Państwowych Zakładów Tele-
transmisyjnych  TELKOM, mieszczących się w Warszawie przy ul. Marsa 56, grupa pracowników zajmująca się instalacjami urządzeń telekomuni-
kacyjnych utworzyła Spółkę Akcyjną pod nazwą „PZT - INWESTEL”.
Spółka przejęła od PZT-TELKOM oraz rozszerzyła asortyment usług w zakresie instalacji systemów  telekomunkacyjnych. 
Przez kolejne lata firma dynamicznie rozwijała się, uzyskując wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2001 roku INWESTEL otrzymał rekomendację i został członkiem Business Center Club.

Od 2003 roku   „PZT - INWESTEL” S.A. rozpoczęła działalność outsourcing-ową  na rzecz firmy ALCATEL Polska S.A.
W związku z powyższym Spółka przejęła część pracowników ALCATEL Polska, w ten sposób zmieniając strukturę  zatrudnienia i rozszerzając usługi w zakresie projektowania systemów i wykonawstwa dokumentacji oraz zarządzania realizacją umów dotyczących działalności technicznej w telekomunikacji i teleinformatyce.
Dbając o wysoki standard świadczonych usług, INWESTEL wdrożył System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, potwierdzony wydanym Certyfikatem. Firma w swojej działalności realizuje Politykę Jakości swoich usług, wobec pracowników kieruje się Polityką Bezpieczeństwa  oraz przestrzega Zasad Etyki Biznesowej na rynku. Firma cyklicznie publikuje sprawozdania finansowe w Monitorze Gospodarczym,        
w maju 2009 roku otrzymała Certyfikat "Przejrzysta Firma".
W 2010 roku Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało firmie na okres 3 lat Świadectwo Wiarygodności uprawniajace do współpracy z Agencją ds. zabezpieczenia eksploatacji sprzetu i zaopatrzenia NATO ( NAMSA).
Działalność Spółki jest bardzo pozytywnie oceniana na rynku usług telekomunikacyjnych o czym świadczy przyznanie INWESTEL szeregu wyróżnień i nagród oraz udzielanie wielu rekomendacji.

Kwiaty wokół siedziby firmy

Materiały do pobrania:
- w przygotowaniu - wersja polska
- w przygotowaniu - wersja angielska

Certyfikaty i nagrody

Główni klienci

  • Alcatel-Lucent Grupa NOKIA
  • THALES Polska
  • Ericsson Polska
  • HUAWEI
  • TP TelTech
  • Wavenet
  • DIGICOS-ERPOL