Najważniejsze fakty z działalności PZT – INWESTEL S.A.

ANTENY AW 1992 roku w trakcie restrukturyzacji Państwowych Zakładów Tele-
transmisyjnych  TELKOM, mieszczących się w Warszawie przy ul. Marsa 56, grupa pracowników zajmująca się instalacjami urządzeń telekomuni-
kacyjnych utworzyła Spółkę Akcyjną pod nazwą „PZT - INWESTEL”.
Spółka przejęła od PZT-TELKOM oraz rozszerzyła asortyment usług w zakresie instalacji systemów  telekomunkacyjnych. 
Przez kolejne lata firma dynamicznie rozwijała się, uzyskując wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2001 roku INWESTEL otrzymał rekomendację i został członkiem Business Center Club.

Od 2003 roku   „PZT - INWESTEL” S.A. rozpoczęła działalność outsourcing-ową  na rzecz firmy ALCATEL Polska S.A.
W związku z powyższym Spółka przejęła część pracowników ALCATEL Polska, w ten sposób zmieniając strukturę  zatrudnienia i rozszerzając usługi w zakresie projektowania systemów i wykonawstwa dokumentacji oraz zarządzania realizacją umów dotyczących działalności technicznej w telekomunikacji i teleinformatyce.
Dbając o wysoki standard świadczonych usług, INWESTEL wdrożył System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, potwierdzony wydanym Certyfikatem. Firma w swojej działalności realizuje Politykę Jakości swoich usług, wobec pracowników kieruje się Polityką Bezpieczeństwa  oraz przestrzega Zasad Etyki Biznesowej na rynku. Firma cyklicznie publikuje sprawozdania finansowe w Monitorze Gospodarczym,        
w maju 2009 roku otrzymała Certyfikat "Przejrzysta Firma".
INWESTEL od lipca 2007 posiada Certyfikat AQAP, który potwierdza spełnienie przez firmę wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Jakością dostawców produkujących na potrzeby sił zbrojnych Państw NATO. W kolejnym roku został też członkiem Stowarzyszenia Dostawców na rzecz Służb Mundurowych.
W 2010 roku Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało firmie na okres 3 lat Świadectwo Wiarygodności uprawniajace do współpracy z Agencją ds. zabezpieczenia eksploatacji sprzetu i zaopatrzenia NATO ( NAMSA).
Działalność Spółki jest bardzo pozytywnie oceniana na rynku usług telekomunikacyjnych o czym świadczy przyznanie INWESTEL szeregu wyróżnień i nagród oraz udzielanie wielu rekomendacji.

Kwiaty wokół siedziby firmy

Materiały do pobrania:
- w przygotowaniu - wersja polska
- w przygotowaniu - wersja angielska

Certyfikaty i nagrody

Główni klienci

  • Alcatel-Lucent Grupa NOKIA
  • THALES Polska
  • Ericsson Polska
  • HUAWEI
  • TP TelTech
  • Wavenet
  • DIGICOS-ERPOL