„PZT – INWESTEL” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cedrowej 33 informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została sekcja dla Akcjonariuszy.

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
DATA TYTUŁ POBIERZ
29-07-2020 Dematerializacja akcji – ogłoszenie MSiG 146/2020
06-07-2020 Dematerializacja akcji – informacja ogólna
Dematerializacja akcji – załączniki
01-07-2020 Dematerializacja akcji – ogłoszenie MSiG 126/2020
05-05-2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
05-02-2020 Ogłoszenie o dematerializacji akcji
11-06-2019 Ogłoszenie z MSiG o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy