Wcześniejsze

INWESTEL posiada Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą  ISO 9001: 2000

Certyfikat ISONormy ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności.

Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością.

INWESTEL od 1999 roku posiada Certyfikat ISO 9001:2000, który jest systematycznie aktualizowany po każdym cyklu wygaśnięcia. Certyfikat przyznaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. pozwalający świadczyć certyfikowane usługi w zakresie:

Rekomendacja Business Centre Club

Rekomendacja BCCIdea powołania organizacji działającej na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce i integrującej środowisko przedsiębiorców zrodziła się pod koniec 1990 roku.

W tworzenie Klubu zaangażowali się przedsiębiorcy i politycy, którym przewodniczył ówczesny prezes Polskiej Fundacji Klubu Rzymskiego i współwłaściciel Business Foundation - Marek Goliszewski (..) Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowanie w Polsce konkurencyjnej i otwartej na świat gospodarki rynkowej ."

Solidny Partner 97' i 98' - 09.1998

Solidny Partner Misją Programu "Solidny Partner" jest promocja nowoczesnych metod zarządzania oraz rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszechnianie „dobrych przykładów” rzetelnego działania firm zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne (www.solidnypartner.pl).

Certyfikaty i nagrody

Główni klienci

  • Alcatel-Lucent Grupa NOKIA
  • THALES Polska
  • Ericsson Polska
  • HUAWEI
  • TP TelTech
  • Wavenet
  • DIGICOS-ERPOL